Business Coaching

Business coaching alkalmak

Személyesen vagy online

60 perc/alkalom

Mi az a business coaching?

A business coaching a coaching egyik fajtája. Érdemes ezért először a coaching fogalmát megérteni: az ICF (International Coaching Federation), vagyis a Nemzetközi Coach Szövetség hivatalos oldalán leírt definíció szerint “a coaching az ügyféllel való partneri együttműködés, olyan gondolatébresztő és kreatív folyamat, amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy a legtöbbet hozza ki önmagából személyes és szakmai szempontból is.”
A business coaching az említett szakmai szempontra helyezi a hangsúlyt, vagyis az üzleti élet kihívásaiban nyújt segítséget. A business coaching olyan célorientált, több alkalmas ülésekből álló folyamat, mely során a coach végigkíséri ügyfele, vagyis a coachee útját, segít tisztázni a célt, valamint a hozzávezető út egyes lépéseit. A business coaching ezért jövőorientált folyamat, hiszen minden ülésen az eredetileg kitűzött célon dolgozunk. A coach abban támogatja ügyfelét, hogy ez a cél megvalósuljon, és a folyamat közben a coachee megtalálja a saját megoldásait, eszközeit, ezzel pedig tartós javulás álljon be élete bizonyos területén.
Saját coaching credom szerint a business coaching olyan haladást segítő folyamat, melyben a támogatott fél bizalmi légkörben, számtalan kérdést megválaszolva jut el saját helyzete jobb megértéséhez, valamint ahhoz, hogy számára mi lenne a legmegfelelőbb megoldás célja elérésében. Én abban segítek, hogy a felismerések tettekbe forduljanak át, és ügyfelem célját elérve, ezáltal megerősödve, pozitívan fejezze be a business coachingot.

Mikor érdemes a business coaching lehetőségét választanom?

A business coaching számos esetben jelenthet megoldást a coachee számára. Ide tartozik a vezetői coaching, mely a vezetői lét kihívásaiban nyújt segítséget. A business coaching témái, célkitűzései ilyenkor például az alábbiak lehetnek:

 • Hatékony időbeosztás
 • Delegálás képessége
 • Jobb kommunikáció a csapattal
 • Eredményes munkaszervezés
 • Munkatársból vezetővé válás
 • Magasabb pozíció, új kihívások, magasabb csapatlétszám

Vezető beosztástól függetlenül, szakértői szinten is kerülhetünk olyan szituációkba, amikor érdemes támogatást kérni. A business coaching az alábbi témákban nyújthat ilyenkor megoldást:

 • Jobb kommunikáció a munkahelyen
 • Magabiztosabb prezentálás a kollégák előtt
 • Önbizalom-erősítés
 • Hatékony időgazdálkodás
 • Kiégés megelőzése
 • Személyes márkaépítés

 

A business coaching speciális fajtája a karrier coaching, mely az ügyfél szakmai életútjával, fejlődésével foglalkozik. A karrier coaching azért is különleges a business coachingon belül, mert a folyamat egyes elemek esetén tartalmazhat tanácsadást, például CV írás, álláskeresési technikák átbeszélése során. A karrier coachingról bővebben itt olvashatsz. Karrier coaching során az alábbi témák a legnépszerűbbek:

 • Álláskeresés, munkahelyváltás
 • Karrierváltás
 • Vállalkozás-indítás
 • Pozícióra szabott CV, motivációs levél írása
 • Állásinterjúra való felkészülés
 • Munkaerőpiaci-helyzet megismerése, reális pozicionálás

 

Hogyan épül fel egy business coaching folyamat?

Az első business coaching ülésen a jelenlegi élethelyzet, az adott kihívás kerül feltérképezésre, majd a motiváció és cél meghatározása következik. A cél utána valamennyire módosítható, viszont fontos, hogy már az elején tisztázzuk, min fogunk pontosan dolgozni a business coaching során. Ezután megnézzük, milyen lehetőségei vannak az ügyfélnek, hányféle megoldás létezik a helyzetére. Aztán az ügyfél kiválasztja, neki ezek közül melyik a reális, helyes, komfortos út, és meghatározzuk a célhoz vezető lépéseket. A business coaching folyamat végén így ideális esetben kész terve és megoldása van a coachee-nak a saját, kiinduló helyzetére.

Hány alkalomból áll általában a business coaching?

A business coaching alkalmak száma változó. Nagyban függ az ügyfél céljától, jellegétől, személyes proaktivitásától is. Általánosságban elmondható, hogy 5-8 alkalom szükséges lehet egy teljes business coaching folyamathoz.

Milyen eszközökkel él egy coach a business coaching ülések során?

Business coaching során számos eszköz áll egy coach rendelkezésére.

Mind közül a legfontosabb a kérdés – ez a coach egyik legalapvetőbb eszköze. A megfelelő időben feltett, jól célzott és jól megfogalmazott kérdés kulcsfontosságú a coachingban, a folyamatot és a coachee gondolkodását is jelentősen előreviheti. A business coaching eredményessége, sikere nagyban függ attól, hogy a coach milyen kérdezéstechnikát alkalmaz, vagyis milyen kérdéseket tesz fel az ülések során. A kérdéseknek ereje van, magunknak azonban sokszor nem teszünk fel elég kérdést egy szituáció kapcsán, túlságosan egy szempont köré csoportosulnak a gondolataink, nem vagyunk képesek meglátni egyéb alternatívákat. Ebben segít a coach, aki külső szemmel néz az ügyfélre, a szituációra, az adott kihívásra. Ítélkezésmentes, semleges látásmódja lehetővé teszi, hogy általa a coachee is reálisabb szemüvegen át lássa a saját helyzetét.

A kérdéseken túl a business coachingban bevethető eszközök tárháza nagyon sokszínű. Sokszor segítenek vizuális gyakorlatok, általuk jobban elképzelhetővé, jobban megfoghatóbbá válik az ügyfél számára egy szituáció, vagy az, hogy azt éppen mi vagy ki okozza, esetleg az arányokat – vagy leginkább az aránytalanságokat – jobban meglátja benne a coachee. Ez lehet egy egyszerű rajz készítése, szimbólum keresése, de segítségül hívhatunk erre kifejlesztett kártyákat, képeket is.

A következő lehetséges eszköz az írás. Ezt is sokféleképp tudjuk alkalmazni: lista készítés, feladataink összeírása, valaminek a naplózása, ezek mind-mind azt szolgálják, hogy lássunk egy összképet, egy esetleges tendenciát a mindennapjainkban, ezáltal pedig meglássuk, hol vannak az esetleges javítási pontok. Az írás azonban kreatív eszköz is. Leírhatjuk jövőképünket, egy számunkra ideális jövőbeni helyzetet, de akár akkor is segítségül hívhatjuk, ha valamit nem tudunk szóban elmondani, ezért inkább leírjuk. Eszerint bármiről írhatunk képzeletbeli cikket, fogalmazhatunk levelet önmagunk vagy mások számára.

Business coaching során akár helyzetgyakorlatok is elképzelhetőek. Ha valakivel nem tudunk rendezni egy konfliktust, a coach segítségével el lehet játszani, el lehet gyakorolni az adott helyzetet, tisztázó beszélgetést.

A felsorolt eszközök csak töredéke annak a tárháznak, melynek elemeit fel lehet használni egy coaching folyamat során. Business coaching esetén is érvényes, hogy nem a bevetett eszközök száma lényeges, sokkal fontosabb, hogy a coach tudatosan használja azokat: ehhez ismerni kell a coachee személyiségét (valaki vizuális alkat, valaki írni szeret), függ a coaching témájától, a megfogalmazott céltól is. Az is jól látható, hogy ezek az eszközök általában nem bonyolultak, hatásuk nem a komplexitásukban rejtőzik, hanem abban, hogy minél szélesebb körben tudjuk alkalmazni őket és az ügyfél számára könnyen, egyszerűen értelmezhető legyen.

Mi a különbség a business coaching és a többi segítő terület között?

Bár a coaching már egyre ismertebb támogató eszköz, gyakran nem világos, pontosan mit takar vagy épp miben különbözik a többi segítő szakmától. Pedig a coaching nagyon jól megkülönböztethető például a pszichológiától, tanácsadástól vagy épp a mentorálástól is.

A pszichológia és a coaching, így a business coaching között az a legnagyobb különbség, hogy míg a pszichológiában a múltba tekintünk, a coachingban a jövőbe. A pszichológiában a jelen helyzetünkre keressük a megoldást, az okokat, és ezt a múlt történéseivel hozzuk összefüggésbe, míg a coaching jövőorientált folyamat, és aktuális helyzetünkön egy jövőbeni cél kitűzésével próbálunk segíteni. Business coaching során tehát nem elemzünk múltat, gyerekkort, hanem a jövőbe tekintve keressük az ügyfél számára elérhető legjobb megoldásokat.

A tanácsadás és a coaching közti különbség talán a legegyszerűbben magyarázható: a coaching nem tanácsadás, nem tartalmaz tanácsadási elemeket a coach részéről. Ha így lenne, akkor a coaching folyamat végén nem a coachee saját megoldása rajzolódna ki, hanem a coaché. Természetesen, ha a coach azt érzi, hogy lenne egy olyan – esetleg tapasztalatból hozott – javaslata, amit érdemes lenne megfontolnia az ügyfélnek, megkérdezheti őt, hogy kíváncsi-e rá, elmondhatja-e, ám az ügyfél ilyenkor minden további nélkül visszautasíthatja ezt, megmaradva inkább a saját gondolatai, eszközei, lehetőségei között.

A mentorálás valahol a coaching és a tanácsadás között helyezkedik el. A mentor mondhat tanácsot, sőt, el is várjuk tőle, hogy tapasztalatával segítse a mentoráltját, konkrét tippekkel, javaslatokkal lássa el őt. Ugyanakkor egy jó mentor nem mindig ad teljes receptet a mellette lévőnek, van, amikor nála is többet segít egy jó kérdés.

Mi az a tudás, amit én adok a business coaching folyamataimba?

A megszerzett coaching ismereteken túl én olyan HR-es szemlélettel vagyok jelen a folyamatban, aki maga is megtapasztalja a vezetői lét kihívásait. Jelenleg is Toborzás-kiválasztásban dolgozom, vagyis számos szakmai vezetővel kell együttműködnöm a mindennapi munkám során, de leginkább támogatni őket egy-egy kiválasztási folyamat vagy épp szervezeti átalakulásnak köszönhető helyzet esetén.

A kiválasztások során a munkatársi oldallal is jól megismerkedhettem, gyakran látom a jelöltek motiváció-vesztettségét, önbizalom-hiányát, egy esetleges prezentálási feladat során az itt fellépő hiányosságokat. Az interjúk alkalmával azt is gyakran tapasztalom, mennyire nincsenek tudatában a szakemberek saját erősségeikkel, hiányzik a személyes márka tudatos felépítése, használata.

A business coachingban előforduló témák közül sokkal találkoztam már korábban, így könnyebben meglátom, ha valakinél időgazdálkodási problémák vannak, esetleg a delegálás hiányzik még az eszköztárából. Gyakran találkozom tipikus vezetői nehézségekkel, mint például időnyomás, emberhiány, vagy épp olyan témák felvállalása és kommunikálása, melyekkel ő maga nem feltétlen ért egyet. A frissen kinevezett vezető kihívásait korábban én is megtapasztaltam, és még most, több év után is mindig van valami, amivel tanulom ezt az utat és fejlődhetek benne. Munkám során coachként tehát az elmúlt évek és az aktuális HR-es tapasztalatait tudom beletenni a business coaching folyamatokba.

Mi a business coachingra való jelentkezés menete?

Amennyiben felkeltettem érdeklődésedet és lenne olyan témád, melyben úgy érzed, hasznos segítség lenne számodra egy business coaching folyamat, kérj ajánlatot írásban vagy keress elérhetőségeim bármelyikén.

A folyamat előtt röviden egyeztetjük, milyen témával érkezel az ülésekre, voltál-e már coachingon, szeretnél-e még előtte hallani arról, mi várható az üléseken, hogyan épül fel a folyamat. Ezt szóban szeretem megtenni, így várhatóan telefonon történik az első ülés előtti egyeztetés.